Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce

Działania

Partnerstwo lokalne

Aby działania w naszej gminie Sosnówka nie były rozproszone, stowarzyszenie zainicjowało utworzenie partnerstwa lokalnego. W jego skład wchodzą:

 • Urząd Gminy w Sosnówce
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnówce
 • szkoły z terenu gminy Sosnówka
 • Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OMEGA Wojciecha Kowalczyka w Sosnówce
 • Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żeszczynce
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Żeszczynce
 • Rada Sołecka Żeszczynki
 • Gospodarstwo Specjalistyczne Jana Pilipiuka z Żeszczynki

Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami, ośrodkami

Stowarzyszenie nawiązało również współpracę z poniższymi organizacjami:

 • Fundacją Dziedzictwo dla Przyszłości z Podkowy Leśnej
 • Fundacją ING Dzieciom z Bielska-Białej
 • Towarzystwem Archeologicznym Słowiański Gród z Wólki Bieleckiej
 • Towarzystwem Popularyzacji Piękna Polesia Lubelskiego w Kołaczach
 • Stowarzyszeniem Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie
 • Stowarzyszeniem ze Studzianki
 • Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie, www.albert.lublin.pl/ces

Zespoły folklorystyczne

Wśród naszych partnetów są również zespoły biesiadne i ludowe z powiatu bielskiego, włodawskiego i parczewskiego województwa lubelskiego. Są to:

 • Zielawa z Rossasza
 • Bokinczanka z Bokinki Królewskiej
 • Czeladońka z Lubenki
 • Rumenok z Hołowna
 • Jutrzenka z Dołhobrod
 • Jarzębina z Aleksandrówki
 • Worsianki z Worsa
 • Macierz z Ortela
 • Dworzanki z Piszczaca
 • Na Swojską Nutę z Zahorowa

drukuj | do góry