Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce

Ośrodek Kultury, Tradycji i Edukacji

Ośrodek powstał z chwilą otrzymania/użyczenia budynku od gminy Sosnówka, a więc 18.08.2008 roku. Obecnie działają w nim: Izba Biesiadna, Izba Regionalna, Świetlica Internetowa i Żywe Muzeum Szkolne. Stowarzyszenie pozyskało w 2010 roku stary dom, do której zostanie przeniesiona Izba Regionalna, natomiast w jej miejsce powstanie Wiejska Galeria. W nowej siedzibie Izby Regionalnej będą prowadzone warsztaty Dawne prace w chacie i pod chatą.

Świetlica Internetowa, która służy całej lokalnej społeczności bezpłatnie, zwłaszcza najmłodszym, została wyposażona dzięki wsparciu Fundacji ING.

W wiejskiej galerii odbyło się dotychczas 9 wystaw artystów nieprofesjonalnych, m. in. osób uczęszczających na warsztaty w Caritas Miserocordia, miejscowej malarki Stanisławy Łogonowicz, oraz 4 wystawy twórczyń ludowych. Odbywają się tutaj również wieczory poetyckie okolicznych poetów.

Świetlica Internetowa

Wystawa artystów-malarzy

Izba regionalna

drukuj | do góry