Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce

Misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce powstało w celu:

  • wspierania wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego środowiska
  • działania na rzecz rozwoju edukacji, oświaty, sportu i turystyki
  • promowania i wspierania inicjatyw mieszkańców
  • udzielania pomocy we wszystkich formach spółeczności lokalnej
  • działania na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i ekologii
  • działania na rzecz rozwoju demokracji i budownictwa społeczeństwa obywatelskiego
  • działania na rzecz integracji

drukuj | do góry