Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce

Historia Żeszczynki "Mlecznej Wsi"

Żeszczynka to wieś od XVII wieku należąca do kodeńsko-wisznickich dóbr rodu Sapiehów. Nazwa jeszcze w XIX wieku pisana była Rzeszczynka z czego można wnioskować, że pochodzi od staropolskiego słowa "reszt" tzn. reszta, końcówka (w zdrobnieniu "resztynka" tzn.resztka co po przejściu "r" w "rz" (typowe zjawisko językowe w języku staropolskim) i "t" w "cz" dało wyraz Rzeszczynka (który po okresie rozbiorów zniekształcono zapisując przez "ż" gdyż w j. rosyjskim nie ma "rz").

Żeszczynkę wielokrotnie trawiły pożary. Do dziś w ustnym przekazie są informacje o 2 pożarach. W jednym spłonęła pierwsza świątyna prawdopodobnie unicka. Ponieważ po przeciwnej stronie drogi był cmentarz a na nim ufundowana przez Sapieżynę - kaplica cmentarna - dobudowano do niej część przednią i tzw. "babiniec". Władysław Józefat Sapieha uposażył nową świątynię, która służy mieszkańcom do dziś. W 2002r. została ona odnowiona zgodnie z pierwotnym wyglądem. Nieco później odnowiono też 18-wieczną dzwonnicę.

Wieś posiada wiele użytków zielonych więc ma bogate i sięgające wielu wieków tradycje hodowli krów i wytwarzania produktów z mleka (sery,masło). Obecnie kilkunastu rolników posiada bardzo duże stada krów mlecznych, nowoczesne obory i jest ważnymi dostawcami mleka do Spółdzielni Mleczarskiej "Spomlek" w Radzyniu Podlaskim. Dlatego SIL opracowało oferty turystyczne wykorzystujące te walory, tworząc "Mleczną Wieś w dawnych dobrach Sapiehów".

drukuj | do góry