Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce

Dziękczynna "Aleja Gwiazd"

Poniżej wymieniliśmy firmy i ludzi, którzy nie należą do stowarzyszenia a wspomagają nasze działania.
Im dziękujemy!

 • ING Dzieciom

  Za "Świetlicę internetową", w tym kompleksowy remont pomieszczenia i utworzenie 10 stanowisk komputerowych.

 • Kadrze projektu "Ekonomiczny Biznes" realizowanym przez firmę ArsDeko

 • Wójtowi Urzędu Gminy w Sosnówce - Krzysztofowi Bruczukowi

  Za przychylne podejście do działań stowarzyszenia i wielokrotne wsparcie rzeczowe oraz finansowe.

 • Staroście Powiatu Bialskiego - Tadeuszowi Łazowskiemu

  Za wsparcie duchowe i materialne oraz za eksponaty przekazane do "Izby Regionalnej".

 • V-ce Staroście Powiatu Bialskiego - Janowi Bajkowskiemu

  Za eksponaty przekazane do "Izby Regionalnej" oraz za wszechstronną pomoc w pracy stowarzyszenia.

 • Feliksowi Ossowskiemu - Właścicielowi zakładu mięsnego "Felix" w Rossoszu

  Za wielokrotne darowizny w postaci wyrobów wędliniarskich.

 • Edwardowi Bajko - Prezesowi Spółdzielczej Mleczarni "Spomlek"

  Za stałą współpracę, opiekę oraz za przekazane stowarzyszeniu wsparcie rzeczowe.

 • Zdzisławowi Serhejowi - Właścicielowi Zakładu stolarsko-budowlanego w Łomazach

  Za wykonanie i wymianę 4 okien w Ośrodku Kultury Tradycji i Edukacji w Żeszczynce po promocyjnych cenach.

 • Sławomirowi i Monice Mazurek z Kaniuk

  Za wsparcie materialne przy organizacji imprez w Żeszczynce.

 • Rodzinie (Andrzejowi, Teresie, Katarzynie, Janowi, Marii) Odyńców z Warszawy

  Za aktywne włączanie się w prace stowarzyszenia.

 • Zofii i Józefowi Fedrom z Przechodu oraz ich córce Krystynie

  Za przekazane eksponaty do "Izby Regionalnej" oraz za aktywne włączanie się w działalność stowarzyszenia.

 • Helenie i Janowi Harach z Przechodu

  Za przekazane eksponaty do "Izby Regionalnej" oraz za aktywne włączanie się w działalność stowarzyszenia.

 • Grażynie Łańcuckiej z Pereszczówki

  Za zaprojektowanie loga dla naszego stowarzyszenia.

 • Kazimierzowi i Barbarze Osiejuk (z domu Kasprzak) z Warszawy

  Za przekazane eksponaty do "Izby Regionalnej".

 • Edwardowi Rozwadowskiemu (męzowi Kazimiery)

  Za przekazanie wielu cennych eksponatów do "Izby Regionalnej".

 • Antoniemu i Teresie Gładunom z Parczewa

  Za aktywny udział w pracah stowarzyszenia oraz przekazanie do "Izby Regionalnej" kilku obrazów olejnych.

drukuj | do góry