Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce

Aktualności

01.03.2011 Zmiany w Zarządzie

W dniu 28.01 2011r. odbyło sie Walne Zgromadzenie Członków Stowarztszenia na,którym wybrano nowy zarząd.Obecnie funkcje prezesa sprawuje Kazimierz Halczuk, wiceprezesem jest Adam Sakowicz,sekretarzem-Krystyna Karpiuk,skarbnikiem-Krzysztof Lewczuk,członkiem zarządu-Krzysztof Martychowiec.

15.10.2010 Zmiany w Zarządzie.

28.09.2010r. z funkcji prezesa zrezygnowała pełniąca dotychczas Aniela Halczuk.
Obecnie funkcję tę pełni dotychczasowa wiceprezes Sabina Sakowicz.

14.10.2010 Kurs

16.10.2010r. w Ośrodku Kultury,Tradycji i Edukacji w Żeszczynce rozpocznie się kurs "Ekonomiczny Biznes", którego organizatorem jest "Arsdeko" z Lublina.

drukuj | do góry